Branschapplåder för EUs uppmaning att modernisera byggprojekt med BIM-teknik

Nyheter från Verkstadsforum

Ledare från Europas arkitektur-, teknik- och byggbranscher uttryckte i går sitt stöd för Europaparlamentets beslut att modernisera EU:s regler för offentlig upphandling genom att rekommendera användning av elektroniska verktyg såsom Building Information Modelling, eller BIM, för offentliga byggentreprenadkontrakt och upphandlingar.

BIM gör det möjligt för projektgrupper med arkitekter, ingenjörer, bygg-och infrastrukturägare och byggföretag att använda digitala 3D-modeller för att samarbeta och stödja byggprojekt under hela livscykeln – från design och dokumentation till bygg och förvaltning. Till skillnad mot traditionella 2D-ritningar förblir information i BIM-ledda projekt konsekventa, koordinerade och mer exakta för alla intressenter, oavsett hur många gånger designändringar genomförs eller vem som utför ändringarna. Som ett resultat kan bygg-och infrastrukturprojekt skapas och färdigställas snabbare, mer ekonomiskt och på ett mer hållbart sätt.

Antagandet av direktivet, som har den officiella benämningen Direktivet om offentlig upphandling i Europeiska Unionen (EUPPD), innebär att alla 28 EU-medlemsstaterna kan uppmuntra, specificera eller ställa krav på användning av BIM för offentligt finansierade bygg- och anläggningsprojekt i EU från år 2016. Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Norge kräver redan att BIM utnyttjas för offentligt finansierade byggprojekt.

Vilka är fördelarna? Viktiga fördelar med att anta BIM för offentligt upphandlade projekt omfattar:

Kostnadsbesparingar för skattebetalarna: Offentlig upphandling spelar en viktig roll i den övergripande ekonomiska utvecklingen i EU, där offentliga upphandlare spenderar cirka 18 procent av BNP på varor, arbeten och tjänster. Enligt en rapport 2012 från EU-kommissionen har offentliga organ som redan har implementerat lösningar för e-upphandling rapporterat besparingar på mellan 5 och 20 procent av sina kostnader för upphandling.

Den totala storleken på EU:s marknad för offentlig upphandling beräknas vara mer än 2 000 miljarder euro vilket innebär att varje besparing på fem procent kan leda till omkring 100 miljarder euro i besparingar per år – det motsvarar kostnaden för att bygga mer än 150 stora sjukhus.

Den brittiska regeringen beräknar att besparingarna för stora offentliga byggprojekt sedan 2012 uppgår till 1,7 miljarder pund (två miljarder Euro) och att 66 procent av Storbritanniens Major Project Authority-portfölj levereras nu i tid och inom budget, en avsevärd förbättring jämfört med 33 procent under 2010. (Källa: Construction News).

Ekonomiskt lyft för byggnadssektorn: Den europeiska byggnadssektorn genererar nästan tio procent av regionens BNP och bidrar med 20 miljoner arbetstillfällen, främst i mikro- och småföretag. Byggbranschen är också en stor konsument av produkter från underleverantörer, som till exempel råvaror, kemikalier, elektrisk och elektronisk utrustning samt därtill relaterade tjänster. På grund av sin ekonomiska betydelse, kan byggsektorns resultat avsevärt påverka utvecklingen av den övergripande europeiska ekonomin.

Större påverkan för hållbar design: Utöver de ekonomiska fördelarna som observerats genom att införa teknik för byggande bidrar befintliga byggnader med cirka 40 procent till växthusgaser och till energianvändningen med en lika stor andel. Att ta itu med energiprestanda i befintliga byggnader omfattas också av PPD.

Representanter från BIM Alliance Sweden och Autodesk är tillgängliga för intervjuer om gårdagens omröstning och dess konsekvenser för Sveriges skattebetalare, offentliga sektor och byggbranschen.


RÖSTER OM DIREKTIVET

* Olle Samuelson, VD för BIM Alliance Sweden: ”Direktivet är ett viktigt steg i rätt riktning för att öka användandet av, och medvetenheten för, BIM-processen. Genomförandet av det nya direktivet kommer förhoppningsvis också sätta mer press på standardisering, vilket är en av de viktigaste frågorna för BIM Alliance Sweden för de kommande åren”.

*Luc Bourdeau, Generalsekreterare European Construction Technology Platform (ECTP):

”Byggsektorn har en stor möjlighet att förbättra sina resultat med hjälp av innovation och teknik: Detta direktiv signalerar att offentliga upphandlare kan ta en positiv ledande roll för EUs byggsektor och det belyser möjligheten att använda BIM.”

* Roland Zelles, vice VD för Europa, Mellanöstern och Afrika på Autodesk, ledande inom mjukvara för 3D-design: ”För första gången har EU tillfrågat medlemsstaterna att överväga att använda teknik för att modernisera och förbättra de offentliga upphandlingsprocesserna. Gårdagens omröstning innebär ett stort steg framåt för EU och dess medlemsländer. Det breda antagandet av BIM inom den europeiska byggbranschen skulle inte bara minska kostnaderna för offentligt finansierade byggprojekt i det egna landet utan också göra EU-industrins globala konkurrenskraft för att vinna internationella byggkontrakt oerhört starkare.”

 

Och företaget Bimobjects är kursraket

http://www.di.se/artiklar/2014/1/17/monsterrusning-forsta-veckan-for-bimobject/