“Blåljuskarta” önskas 

Se över möjligheterna – så att blåljusaktörerna får tillgång till gemensamma korrekta geodata. Det var uppdraget för ett projekt som drivits sedan januari 2014 och nu avslutas. Arbetet har finansierats av MSB som också deltagit i projektet tillsammans med kommuner, Trafikverket, SOS-Alarm, Rikspolisstyrelsen, ambulanssjukvården, räddningstjänsten och Future Position X. Lantmäteriet har koordinerat och samordnat.

Det är inte ovanligt att utryckningsfordon kör fel eller blir försenade pga bristfällig geografisk information. ”Det är hög tid att vi får tillgång till en digital karta typ Räddningstjänstkartan. I dag finns det hur mycket data som helst i olika databaser men det är svårt att tillhandahålla en användbar produkt. Det måste till mycket handpåläggning och det kostar mycket pengar”, sade flera av blåljusanvändarna när arbetet inleddes. Nu föreslås i projektrapporten att arbetet för gemensamma geodata måste fortsätta.

-Vi har koncentrerat oss på behoven vid utryckning och att förbättra processen för insamlingen av data till de nationella registren, Lantmäteriets belägenhetsadresser och Trafikverkets vägdata, NVDB, säger Solgerd Tanzilli, som lett projektet för FPX tillsammans med Ulrika Johansson, Lantmäteriet.

– Vi har varken haft tid eller möjlighet att ta hand om alla önskemål om exempelvis en gemensam ”blåljuskarta” som kommit upp under arbetets gång. Vi föreslår en fortsättning på projektet och att söka nya medel från MSB, vi anser att det är mycket angeläget att problemen får en lösning, säger Solgerd Tanzilli i en kommentar.

Läs mer