Besöker Templet i Gävle

Besöker Templet i Gävle, den nya kreativa mötesplatsen. Diskuterar Storytelling och nya vägar för kommunikation och marknadsföring mot näringslivet i vårt län.