Besök från Shanghai 

Ännu ett Kinabesök. Denna gång var det Yangpu District People’s Government från Shanghai som gästade Future Position X den 14 juli.  Deras intresse var riktat mot drift och utveckling av publika transportsystem. Särskilt var intresset påtagligt för det projekt med “elväg” utmed E16 som kommer att genomföras. Lars Palm och Jiaman Tang från Future Position X tog emot delegationen i Gävle.