Avknoppningsföretag stöds av Vinnova

Det nystartade företaget CRISS AB som avknoppats från Future Position X belönades i förra veckan med stöd på 300 000 kronor från Vinnovas program Vinn Nu.

CRISS AB var en av 15 vinnare av 153 som sökte. Future Position X har tillsammans med räddningstjänsterna i Hälsingland och Gästrikland prövat hur geografisk informationsteknik kan användas i brandkårens arbete, operativt i kris men också i planering och uppföljning. De erfarenheter som vunnits i dessa projekt avknoppas nu i företaget CRISS AB. Bidraget från Vinn Nu ska företaget använda till att utveckla marknads- och affärsplaner samt marknadsmaterial och förstärka företagets möjlighet att kommersialisera tjänsten.

CRISS AB

Kenneth Engström och Peter Lockbacken från CRISS AB tillsammans med Jan Sandred från Vinnova