Välkomna in i styrelsen

Den 24 april genomförde den ideella föreningen Future Position X sin årsstämma. Flera styrelsemedlemmar avtackades och lämnade sina poster i styrelsen, samtidigt valdes förstås flera nya in, varav samtliga härmed hälsas välkomna in i arbetet för att styra Future Position X. Direkt efter stämmen höll styrelsen ett konstituerande möte då Per Carlsson valdes till ordförande, och Bo Svedberg till vice ordförande.

Föreningens styrelse:

Ordförande: Per Carlsson, VD

Vice Ordförande: Bo Svedberg, IT-och ekonomidirektör

 Avgående ordföranden Lars Jansson, avtackas av
Per Carlsson, blivande ordf.

 

Styrelseledamöter:
Anna Eriksson, utvecklingsdirektör, ny
Arnfinn Fredriksson, verksamhetsledare, ny
Gloria Macassa, professor, ny
Johan Tunhult, näringslivschef, ny
Petter Holmberg, VD
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, ny
Tom Eriksson, F&U-chef

100 000

Stort Grattis Gävle hälsar Future Position X.
Idag den 28 mars 2017 passerade Gävle kommun 100 000 invånare.
Nu siktar vi mot 120 000 år 2030……typ

 

 

Tech Town i Stkhlm City, 24 mars

EU-projektet för intensifierad digitalisering i 11 europeiska städer, Tech Town rullar på.
Svensk representant är Gävle, vars styrgrupp gästade Stockholm för att syna framgångsrika digitaliseringsexempel.
Först Invest Stockholm, vars arbete för att stötta Startups imponerar.
Som mellanheat tog Stockholms Innovationsdirektör Gunnar Björkman emot och berättade bland annat om demonstratorerna under varumärket Digital Demo Stockholm.
Dagen avslutades med besök i Kista och verklighetstestbädden Urban ICT Arena.

 Petra Dalunde, Urban ICT Arena inleder presentationen av testbädden redan i ”Tuben” på väg till Kista.
Övre bilden, Joseph Michael, Invest Stockholm berättar om det framgångsrika arbetet med mötesplatser för startups

 

 

Folkhälsostrategerna

Högskolans nya utbildningsprogram ”Folkhälsostrateg för hållbar utveckling” är nu inne på andra terminen och nära 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma områdets utbildning forskning och samarbeten bjöd högskolan den 22 mars in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet. En intressant förmiddag för alla som kom med diskussioner och presentationer.

Professor Gloria Macassa talade om Varför folkhälsoarbetet är beroende av hållbarhet och varför  hållbarhetsarbetet påverkas av folkhälsan.
Emma Mårtenssons, folkhälsostrateg, Region Gävleborg pratade om vad arbetet med Folkhälsa och hållbarhet betyder för regionen.
Innan en bred avslutande diskussion berättade utbildningsledaren Bodil Zacharoff om innehållet och ambitionerna med det nya utbildningsprogrammet.

UF och GIS för första gången

UF i Gävleborg är landets mest framgångsrika region när det gäller Ung Företagsamhet.

För första gången så är nu ett GIS-företag inom UF på banan. Det är fem elever på Polhemsskolans fyraåriga ingenjörsprogram som tar fram en digital karta över friluftsmöjligheter i Gästrikland, i samarbete med framförallt Gävle och Sandvikens kommuner.

Eleverna är Joel Persson, Victor Kniif, Jesper Grandien, Victor Jönsson och Emil Nyman. De kommer att ställa ut sin lösning den 16 mars i Höghammarhallen i Bollnäs, då den regionala tävlingen och mässan, Entreprenörskap På Riktigt 2017, genomförs.

Bilden: Victor Jönsson och Emil Nyman bekantar sig med det visualiseringsbord som Future Position X lånar ut till mässan i Bollnäs.

 

Samverkansdag, 22 mars – Folkhälsa och Hållbarhet

Högskolans nya utbildningsprogram Folkhälsostrateg för hållbar utveckling är inne på andra terminen, ca 30 studenter går utbildningen. För att uppmärksamma utbildningen, forskningen och samarbetet med olika aktörer i samhället bjuder vi in till en förmiddag med tema folkhälsa och hållbarhet.

Inbjudan riktar sig till dig som är berörd av folkhälso- och hållbarhetsfrågor i din verksamhet och/eller är nyfiken på hur samverkan kan utvecklas mellan akademi och arbetsliv. Det är också ett tillfälle att träffa studenter, lärare och forskare inom utbildningsområdet vid HiG.
Dag: 22 mars
Tid: kl 10.00-13.00
Plats: Högskolan i Gävle
Program och anmälan: Temadag folkhälsa 22mars2017

TRIIPS videoserie

Retningen som skeppades ut förra veckan angående kommande videoserie med en rad av företagen i TRIIP följs nu upp med drygt 2,5 minuter rörlig bild med tillhörande ljud. Först ut i serien är ZAVA Tec AB i Hudiksvall som siktar västerut. Ses här

 

Videoserie

Över fyrtio företag i Dalarna och Gävleborg har tagit steget att inleda medverkan i vårt internationaliseringsprojekt. Medverkan är en process som bland annat leder fram till ställningstagandet om man just nu är beredd att gå vidare mot internationalisering, eller om man väljer att avvakta för att arbeta mer med förberedelser. På TRIIP-sajten kommer vi till veckan att inleda en videoserie i det lilla formatet med företag som delar sina erfarenheter från TRIIP.

Här hittar du en ”teaser” med Zava Tec AB från Hudiksvall.

Morgan Darmell på frukost

I morse (23 febr) var ordföranden i näringslivs & arbetsmarknadsnämnden i Gävle inbjuden till frukost på Future Position X.
Verksamhetschefen Anna Fjällström berättade om verksamhetens inriktning och ambitioner för de kommande åren, som i mångt och mycket kommer att handla om att bygga upp en testbädd i regionen. Morgan Darmell menade att föreningens inriktning för de kommande åren är riktigt intressant och pekade samtidigt på vikten av att Future Position X förankrar sina ambitioner i kommunen och bjöd in Anna Fjällström till ett nämndsammanträde.
Efter frukosten står nu en arbetslunch på agendan.


		

Ny rektor föreslagen

En enhällig styrelse på Högskolan i Gävle beslutade idag den 20 februari att föreslå regeringen att utse Ylva Fältholm till ny rektor för Högskolan i Gävle. Hon är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet,

– Ylva Fältholm har en stark akademisk bakgrund som kommer att stärka
Högskolans vision om en hållbar livsmiljö för människan. Hon är en omvittnat
god ledare med ett stort engagemang. Jag är övertygad om att hon blir en
perfekt rektor för att leda Högskolans fantastiska framgångsresa, säger Carina
Blank, styrelseordförande på högskolans hemsida.

Ylva Fältholm säger i en första kommentar.
– Högskolan i Gävles starka arbete för en hållbar utveckling imponerar och jag ser mycket fram emot att få vara med och fortsätta det arbetet. Jag är väldigt hedrad över förtroendet.

Det formella och slutgiltiga beslutet att utse en ny rektor för
Högskolan i Gävle tas av regeringen, tillträdesdag den 1 juli 2017.