Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Unik studie startar i Gävle – Hur påverkas kroniskt sjuka av luften i staden?

Idag startar en unik forskningsstudie i Gävle. Studien sträcker sig över sju månader och omfattar patienter med sjukdomen KOL. Studien undersöker hur luftkvaliteten på de geografiska platser patienten befinner sig påverkar patienternas hälsa. Under perioden kommer sensorer samla in data om luftkvaliteten i Gävle i syfte att användas i studien. Informationen från studien visualiseras i en 4D miljö för att se eventuella trender i hur luftkvaliteten påverkar patientens hälsotillstånd. Forskare och läkare från Gävle och Nya Zeeland tittar på samband mellan plats, luftkvalitet och sjukdomstillstånd hos patienterna.

 

”Föreställ er en stad där vi kan förstå hur luften vi andas påverkar vår hälsa. Genom att studera var patienten rör sig och jämföra det med luftkvaliteten i staden med hur de mår kan vi se om miljön påverkar deras hälsotillstånd” berättar Dr Malcolm Campbell från University of Canterbury.

 

“Det är en unik studie som ger oss chans att kartlägga om luftkvaliteten i Gävle påverkar våra KOL-patienters hälsotillstånd. Kan lärdomar från den här studien minska patienternas luftrörsbesvär och öka deras livskvalitet?” säger Hirsh Koyi, överläkare Gävle Sjukhus.

 

Studien är ett samarbete med forskare och läkare från Nya Zeeland (University of Canterbury, Christchurch, Nya Zeeland) och Gävle (Högskolan i Gävle och Gävle Regionsjukhus). Projektkoordinator är Future Position X och Projektdeltagare är Gävle Kommun, 4Dialog och Esri Sverige.

Vill du veta mer? Välkommen på föreläsningen ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället? på Högskolan i Gävle torsdag den 18 maj kl 11:30-13:00. Anmälan sker här senast den 17 maj.

Kontaktperson: Jenny Nylund, Future Position X

070-344 58 98 jenny.nylund@fpx.se

 

Sensing City är en del av Vinnväxt-initiativet Geo Life Region som finansieras av Vinnova.

Lunchseminarium ”Gävle, den smarta staden” – vad innebär det för mig och samhället?

Gävle växer i snabb takt. Idag talas det om hållbara städer, smarta städer, digitaliserade städer… Men vad betyder det egentligen? Hur ska Gävle planeras, byggas och växa på ett smart, hållbart och inkluderande sätt?

Future Position X och Högskolan i Gävle bjuder in till ett lunchseminarium för att reda ut begreppen!

Datum: 18 maj

Tid: 11:30-13:00

Plats: Högskolan i Gävle, Krusenstiernasalen (Biblioteket)

Lunch: Ingår, meddela eventuell specialkost till emelie.hildebrand@fpx.se

 

Anmäl dig här

 

PROGRAM

11:30 Anna Fjällström, verksamhetschef, Future Position X och Mikael Nyman, näringslivsutvecklare Gävle kommun:
Innovation och forskning – Gävle ska ligga i framkant!


Just nu pågår arbetet med att starta upp ett så kallat verklighetslabb – ”Gävle Innovation Arena” – i Gävleregionen. Det kommer att erbjuda en unik möjlighet för akademi, näringsliv, det offentliga och stadens invånare – vi skapar tillsammans en plattform att utveckla nya innovationer inom hälsa, miljö och GIS. Vad innebär det – och hur kommer det att gå till?

 

11:45 Dr. Malcolm Campbell, Campbell University, Nya Zeeland:

Jordbävningar i Nya Zeeland gav Gävle unik forskning i verkligheten

Föreställ dig att du hade chansen att bygga upp en stad, från grunden. Tänk dig att du kunde få kontinuerliga dataflöden om allt som pågår. Koppla sedan denna data till ditt hälsotillstånd och platsinformation. Detta blev verklighet i Christchurch, Nya Zeeland och utmynnade i projektet Sensing City. Gävle och FPX fick möjligheten att delta i projektet och genomför nu en motstudie i Gävle tillsammans med teamet från Nya Zeeland, med fokus på patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 

12:15 Martin Forsslund, Business Atea Manager, ESRI Sverige:

Hur kan framtidens stad byggas med hjälp av digital simulering? Träffa Gävleföretaget som byggde Los Angeles digitala plattform!

GeoHub är Los Angeles nya offentliga plattform för att utforska, visualisera och ladda ner platsbaserade öppna data. Genom att analysera och kombinera Open Data-lager med hjälp av kartor, samt utveckla nya webb- och mobilapplikationer, kan man planera och simulera utvecklingen i staden. Hur kan Gävle arbeta på samma sätt i framtiden?

12:45 Diskussion & Avslutning

 

Välkommen med din anmälan!

 

    

Upphandling inom PR och kommunikation

Vi upphandlar PR- och kommunikationstjänster inom strategiska varumärkesfrågor.

Uppdraget riktar sig mot internationell marknad och innefattar:

 • PR & Kommunikationstjänster
  • Strategisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Taktisk kommunikations- och rådgivningsstöd
  • Budskap marknadsföringsstrategi
  • Kommunikationsstrategi
  • Grafisk profil
  • Marknadsföringsmaterial innefattande idé, textproduktion, media och formgivning samt första tryck.
 • Strategisk varumärkeshantering
  • Strategisk planering och genomförande

 

Välkommen med ditt anbud via Visma TendSign

Vid frågor kontakta gärna kamilla.fredberg@fpx.se

Torsdagstriipen går live

Idag gläntar vi på dörren till TRIIP-gänget. Vi finner ett tiotal mikroföretagare på Workshop 1 i våra lokaler, nyfiket lyssnande till förmiddagens introduktion.

Dagens tema är varumärke, marknadssegmentering och produktpaketering med fokus på internationalisering. Erfarna talare från Baringo och Chamber Trade Sweden ger inspiration och ny kunskap.

 

TRIIP hjälper mikroföretag att komma ut på den globala marknaden. Genom workshops, personlig coaching och resor förbereder sig bolagen för nya marknader.

Hela processen utvärderas och utvecklas under projektets gång tillsammans med samarbetspartners som Movexum, Dalarna Science Park och European Enterprise Network. Slutprodukten blir en hållbar modell anpassad till mikroföretagens internationaliseringsarbete.

 

Kontakta gärna Fredrik Larsson för mer information.

fredrik.larsson@fpx.se

GeoHälsa kryddar indisk världskonferens.

Future Position X och Högskolan i Gävle arrangerar tillsammans en heldag inom området GeoHälsa på Geospatial World Forum i Hyderabad, Indien, den 23-25 januari.

Hur kan vår hälsa och välbefinnande förbättras med ny teknik? Kan vi förebygga sjukdom genom att tillgängliggöra geodata för forskare och entreprenörer?

Det här är frågeställningar som diskuteras under konferensen den tre dagar långa konferensen.  Föreläsningar och paneldiskussioner varvas med avslappnade lunchsamtal för internationella experter och forskningsledare för att se hur ny teknik, öppna geodata och datahantering ska ge ökad hälsa och välmående.

 

– Det är mycket motiverande och positivt att se det stora intresset för GeoHälsa i denna väletablerade miljö. Vi ser att det finns oändlig mängd möjligheter för forskning och innovation inom GeoHälsa, säger Anna Fjällström Verksamhetschef på Future Position X.

Runt 3000 personer besöker konferensen Geospatial World Forum som genomförs för tionde året i rad. Har ni frågor kring GeoHälsa eller konferensen är ni välkomna att höra av er till info@fpx.se

 

 

Invotech Solutions från Gävle – finalister i Europeisk satellittävling

Återigen står ett företag från regionen som nationell vinnare i European Satelite Navigation Competition. Invotech Solutions AB erbjuder en lösning för stora industrier som Sandvik och Ovako att positionera lagerutrymmen såväl utomhus som inomhus. Det har resulterat i stora kostnads- tidsbesparingar för industrierna och har väckt stor efterfrågan under 2016.

prisutdelning-esnc

Juryns motivering:

”En idé som bygger på att positioneringslösning möjliggör en virtuell lagerhållning inom industrin. Detta ger en kostnadseffektiv lösning för sammanhängande materialflöden, både inomhus och utomhus.”

Therese Öhman, Operativ chef, Invotech Solutions AB.

 • Vi är oerhört stolta över priset och vi ser fram emot att ta oss an morgondagens utmaningar som industrin står inför när det kommer till digitalisering. Vi har redan sett stora effekter av vår positioneringslösning för att öka säkerheten, minska miljöpåverkan och för att få bättre kontroll över materialflöden, men genom att lyfta detta ytterligare en dimension skapas ännu mer möjligheter till effektivisering och innovativa lösningar.

 

Lars Jansson ordförande i Future Positio X sitter i tävlingsjuryn.

 • Det var många bra tävlingsbidrag i år och det är roligt att se vilka innovativa tjänster och produkter som finns inom positionsbaserad teknik. Juryn var eniga om det vinnande bidraget och det känns extra kul att det är ett regionalt bolag som får representera Sverige i finalen. Invotech Solutions står inför en spännande utvecklingsfas så med extra stöd finns det goda chanser till tillväxt framöver.

 

Invotech Solutions prisas med rådgivning och affärsutveckling genom Lantmäteriet och ESA Business Incubator Sweden. De får även resa till Madrid för att representera Sverige i den internationella finalen den 25 oktober.

 

 

Fakta:

 

European Satelite Navigation Competition har arrangerats sedan 2004 och är en årlig tävling för att hitta nya produkter och tjänster samt nya affärsinnovationer inom positioneringsteknik. Totalt 29 länder deltar och samlas för den Europeiska prisutdelningen i Madrid. Juryn bestod av representanter från Future Position X, Lantmäteriet och WSP.

http://esnc.eu/index.php?kat=regional-prizes.html&anzeige=region_sweden.php

Invotech Solutions är specialiserade på positioneringslösningar där stora mängder data samlas in, bearbetas, analyseras och sedan visualiseras för att skapa underlag för att ta säkra beslut.
Genom att tillföra kompetens från sensorer, datasystem och geografisk information både inomhus och utomhus, skapas en bas för att förstärka kontrollen över bland annat materialflöden inom industrin.

http://invotech.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävleambassadörer lär sig om GIS

Minecraft Lantmäteriet

Under tisdagskvällen samlades 25 Gävleambassadörer på Future Position X för att få en grundinformation om vad vi gör och varför regionen är framgångsrika inom geografisk information. Anders Olsson, IT-chef på Gävle kommun värmde upp med frågan vad är GIS för att sedan lämna över till Emelie Hildebrand, Future Position X som berättade om klusterorganisationens roll för regional tillväxt och hur innovations- och forskningsprojekt kan ge nya företag och nya arbetstillfällen. Företagen 4Dialog och Upstream Research visade mer konkret hur man kan koppla GIS till samhällsnytta och preventivt arbete inom hälso- och sjukvård.

Lantmäteriet avslutade kvällens GIS-tema med en livevisning av spelet Minecraft där de har levererat en landskapsmodell över Sverige. Modellen bygger på Lantmäteriets nationella kartor och höjddata vilket innebär att hela landet finns som en virtuell och spelbar värld i spelet. Lanseringen gav väldigt stor medial uppmärksamhet och de kommer tillgängliggöra ytterligare geodata framöver i Minecraft.

 

Tips, frågor, synpunkter, ole.oldeen@fpx.se

Utvärderarna har anlänt

Idag börjar den internationella utvärderingen av Future Position X tioåriga innovations- och forskningsprogram, Geo Life Region. Idag och imorgon kommer representanter från Vinnova tillsammans med fyra internationella experter ha en rad olika möten med Future Position X ledningsgrupp, styrelse, politiker, forskare och företag. Innan deras hemfärd imorgon kommer de att presentera vad de har för kommentarer från dagarna och hur vi kan förbättra arbetet med Geo Life Region. Resultatet kommer att ligga till grund för den kommande handlingsplanen som ska lämnas in till Vinnova under hösten för de kommande tre åren.

Kontakt, Future Position X, ole.oldeen@fpx.se

Inbjudan – Föreläsning med världsledande forskare inom hälsa och GIS.

Under tre dagar kommer världsledande forskare till Gävle för att presentera sina forskningsprojekt inom hälsa, miljö, beteenden och GIS. Projekten är en del i Geo Life Region programmet som handlar om platsens och miljöns påverkan på individens hälsa. Konferensen genomförs för fjärde året i rad med forskare från bland annat USA, Kanada, Nya Zeeland, England och Indien.

Den 25 april anordnar vi en öppen session för alla som är intresserade av områden som hälsa, GIS, öppna data och big data.

Program:

13:00 Welcome

13:15 Emerging Business models in Geospatial Industry

Anamika Das, Director, Commercial Research and Policy Advocacy Geospatial Media, India.

Anamika Das

 

14:00 Break

14:15 Panel discussion

15:00 Break

15:15 Workshops – Changing Behavior through GIS
Group 1: Health and GIS – Sensing City/Project US/interventions/crowdsourcing data

Group 2: Computing and GIS – Database/open data/pattern recognition/algorithms

Group 3: Sports and GIS – Geo Sports, Case Bollnäs Bandy.

16.15-17.00 Networking Opportunity

 

Plats: Teknikparken Gävle, Future Position X

Datum: Måndag 25 april

Anmäl dig här senast den 21 april

Arrangör: Future Position X

Presentationerna sker på engelska.