Ännu ett GIS-företag till Gävle

Ytterligare ett GIS-företag väljer att komma till Gävle. Denna gång är det Upstreamhealth  från Montana i nordvästra USA som lockas till Gävle och den allt mer attraktiva GIS-miljön. Ett helägt svenskt bolag är under bildande och kontoret i Gävle kommer inledningsvis att bemannas av två personer från huvudkontoret i Missoula.

Nick Bedbury på Upstreamhealth beskriver kort företagets verksamhet: ”The company provides health analytics and disease forecasting to help prevent disease and lower healthcare costs”. Företagets kundstock i USA består bland annat av försäkringsbolag, läkemedelsföretag och forskningsinitiativ.

Frågor, synpunkter och tips ole.oldeen@fpx.se 070 924 42 57