Almedalen 2014 – Smart samverkan som framgångsnyckel – har vi råd att inte jobba tillsammans?

Måndag: 30 juli
Klockan: 15.00-16.00
Plats: Nowas trädgård, kronstallgränd

Debatpanel innovationer genom samverkan 30 juni 14

Samhällets kostnad för att inte satsa mer på folkhälsa har beräknats till 120 miljarder kronor! Genom smart samverkan öppnar sig inte bara ett smart arbetssätt för att nå hållbara framgångar utan även effektivare redskap på vägen till innovativa lösningar; en nödvändig framgångsfaktor. Det innebär täta möten mellan människor från olika kompetensområden och olika organisationer för att öka innovationshöjden, mobilisera resurser och påskynda innovationsprocessen. I klartext handlar det om hur vi bygger broar mellan offentliga verksamheter, näringsliv, forskning, utbildning och civilsamhället. På så sätt stärker smart samverkan vår konkurrenskraft i förhållande till världen runt omkring oss. GeoHealth visar hur vi kopplar ihop hälsa med GIS. Samordnad planering ökar ansvaret och möjligheter för en hållbar regional utveckling. Innovationsupphandling öppnar helt nya innovativa möjligheter. Tre smarta case för supersmart samverkan! Du vågar inte missa…

Medverkande

Charlotta Fredriksson, Teknisk doktor. Göran Cars, Professor Samhällsbyggnad, KTH. Johan Almesjö, Förbundsdirektör, Inköp Gävleborg. Sigrid Pettersén, Forskare. Johan P Bång, Managing Director/CEO, Future Position X. Therese Öhman, Cluster Innovation Manager, Future Position X. Anders Tollmar, Moderator/Samordningsdirektör, Landstinget Gävleborg.

Titta på filmen som handlar om framtidens utmaningar för vårt läns utveckling och regional tillväxt i Landstinget Gävleborg här