Affärsmöjligheter i Kina

Affärsmöjligheter i Kina

Future Position X deltog i seminariet “Affärsmöjligheter i Kina” som anordnades av Invest in Gävleborg igår. De berättade bland annat vilka möjligheter och utmaningar som är förknippade med affärsverksamhet i Kina, samt vilket stöd som finns att få från regionen och nationella organisationer.

Affärsmöjligheter i kina 2Affärsmöjligheter i Kina