”Adresser i ambulanser” intresserar riksrevisonen

Riksrevisionen håller på att granska regeringens styrning av SOS Alarm.
På sin hemsida skriver Riksrevisionen ”Att vid en nödsituation är det av stor betydelse att samhällets alarmering fungerar. Larmbehandling är en verksamhet som innebär en mellan flera olika aktörer, till exempel SOS-operatörer, polis, räddningstjänst och ambulansdirigenter.”
Det finns tecken på förhållanden som påverkar samhällets förmåga att hjälpa nödställda och att hantera krissituationer negativt. Ett tillstånd som tidigare uppmärksammats av bla. Future Position X som initierade förstudien ”Adresser i ambulanser”. Studien genomfördes i samarbete med bland annat Lantmäteriet och ambulanssjukvården. Ett antal brister påvisades när det gäller utbyte av data mellan olika blåljusaktörer. Ett projekt inleddes i januari 2014 med målet att ge förslag på åtgärder för att höja kvaliteten på geodata vid utryckningsinsatser. Arbetet skall vara slutfört i juni 2015, koordinator är Lantmäteriet, finansiär MSB.