80 procent av all innovation är en kombination av redan befintlig kunskap, därför måste vi samarbeta mer över branschgränser för att utveckla nya innovationer”, Dr Ellen Enkel