20 miljoner till internationalisering

Future Position X–projektet TRIIP, The Regional Innovation Internationalization Project  har beviljats stöd med 10 miljoner kronor från Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige.  Medfinansiärer är Region Gävleborg, Vinnova och privata intressenter. Projektet är treårigt och omsluter totalt 20 miljoner kronor. Insatsområdet är ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag.

Projektet är inriktat på genom en rad delaktiviteter i en tydligt utarbetad process stödja och förbereda unga innovativa företag från regionen för att få fram en internationellt konkurrenskraftig produktpaketering. Projektet inleds 1 juli 2015.

Frågor: johanpb@fpx.se