• Europas mest prisbelönta kluster

    Future Position X välkomnar Dig med i Europas ledande kluster inom geografisk information. Vi har ett omfattande internationellt nätverk och kopplar samman forskning med näringsliv.

    -För nya och ibland oväntade affärsmöjligheter-

FUTURE POSITION X

Future Position X är Europas ledande klusterorganisation inom geografisk information.
Föreningen initierar och stödjer forsknings- och innovationsprojekt samt hjälper företag och organisationer att nå ut på nya marknader.
De kommande åren leder vi Geo Life Region-programmet som fokuserar på hälsa och geografisk information, Geo Hälsa.
Läs mer nedan och kontakta oss gärna.

Geo Life Region

Geo Life Region

Ett tioårigt innovations- och forskningsprogram inom geografisk information och hälsa. Vi vill göra Gävleregionen till ett internationellt centrum för forskning och utveckling inom det nya kunskapsområdet Geo Hälsa.

Innovationsprocessen

Innovationsprocessen

Med det goda värdskapet står våra dörrar öppna för kreativa möten mellan idébärare, näringsliv, akademi och myndigheter. Med olika innovationsprocesser stöttar och utvecklar vi de idéer som skapas när människor från olika kulturer, skiftande erfarenheter och kompetenser möts.

Forskning och Utveckling

Forskning och Utveckling

Vi startar och driver nationella och internationella forskningsprojekt. Vi arbetar gränsöverskridande mellan olika forskningsdiscipliner och länkar akademi med näringsliv. För att bygga ett internationellt forsknings- och utvecklingscentrum välkomnar vi nya forskningsidéer.

Internationalisering

Internationalisering

Med vårt världsomspännande kontaktnät hjälper vi små och medelstora företag att nå ut på nya marknader och inleda internationella affärer. Vi inspirerar också internationella företag att etablera sig i Gävle och ytterligare stärka GIS-miljön i regionen.

Har du en idé? Kontakta oss här

Nya arbetssätt för att komma ut internationellt!

Ansök till TRIIP!

TRIIP riktar sig till företag, innovatörer och entreprenörer med idéer, produkter eller tjänster med potential att utvecklas och etableras internationellt.

Läs mer här


Utmärkelser

Cluster Management Excellence Gold 2016

Cluster Management Excellence Gold 2012

VINNVÄXT

Geospatial World Leadership Award

European Cluster Manager of the year

Årets marknads- förare